Nieuws

Daniël Termont coördineert oprichting en onthult logo Ziekenhuisnetwerk Gent

Daniël Termont, ere-burgemeester van de Stad Gent en sinds februari officieel kandidaat-voorzitter van het nieuwe Ziekenhuisnetwerk Gent coördineert op 10 juni de vergadering tot formele oprichting van het Ziekenhuisnetwerk Gent. Bij die gelegenheid leidt hij niet alleen de ondertekening van de oprichtingsakte in goede banen, maar onthult hij ook meteen het nieuwe logo van het netwerk.

Ziekenhuisnetwerk officieel uit de startblokken

Met de ondertekening van de oprichtingsakte kan het Ziekenhuisnetwerk Gent op kruissnelheid komen. “De uitdagingen binnen de sector waren al groot, door de huidige coronacrisis zijn ze alleen nog maar toegenomen en scherper gesteld.”, weet Daniël Termont. “Alleen via doorgedreven en gestructureerde samenwerking kunnen we die uitdagingen het hoofd bieden. Het is onze ambitie om in Gent en Oudenaarde over een paar jaar te beschikken over één van de sterkste zorgnetwerken in ons land.”

Wachtdiensten kunnen bijvoorbeeld verdeeld worden onder de aangesloten ziekenhuizen, verdere specialisatie is mogelijk en middelen en investeringen worden efficiënter ingezet. Op die manier bouwen de vier ziekenhuizen een kwaliteitsvol en innovatief ziekenhuisnetwerk uit waarbij ze een betaalbaar en volledig klinisch aanbod bieden op nauwelijks enkele kilometers afstand van de woonplaats van de patiënt.
Het netwerk bouwt ook een duurzaam partnerschap op met doorverwijzers, huisartsen, woonzorgcentra, wijkgezondheidscentra, thuisverpleegkundigen en externe zorgverleners.

Nieuw logo Ziekenhuisnetwerk Gent

Oud-voorzitter Jan Smets en huidig voorzitter Daniël Termont onthullen na de ondertekening van de oprichtingsakte ook het nieuwe logo en de huisstijl van het ziekenhuisnetwerk. “We zullen voortaan als één sterk merk naar buiten treden. De patiënt mag erop rekenen dat hij binnen onze vier ziekenhuizen de best mogelijke zorg ontvangt.” licht Daniël Termont toe.

Het logo vertegenwoordigt het dynamisch karakter van de samenwerking van de vier ziekenhuispartners.

Ziekenhuisnetwerk Gent

Het Ziekenhuisnetwerk Gent is een locoregionaal samenwerkingsverband tussen het UZ Gent, het AZ Sint-Lucas Gent, het AZ Oudenaarde en het AZ Jan Palfijn Gent. De vier ziekenhuizen werken voor specifieke zorgtrajecten nu al onderling samen. In het netwerk wordt die samenwerking structureel verder uitgebouwd.

Niet alleen de medische en verpleegkundig-paramedische disciplines, maar ook de ondersteunende diensten zoals IT, HR, communicatie, financiën en kwaliteitszorg bundelen hun expertise zodat de patiënt de best mogelijke zorg en een gelijke, hoogwaardige behandeling ontvangt binnen het netwerk, ongeacht het ziekenhuis van aanmelding.