Over ons

Onze visie en doelstellingen

 • Het Ziekenhuisnetwerk Gent wil in de brede regio van Gent, Vlaamse Ardennen en het aanpalend gebied een meerwaarde aanbieden aan de patiënt, aan elk ziekenhuis van het klinisch netwerk en aan elke partner betrokken bij het gezondheidsbeleid. Om tot een duurzame samenwerking te komen, kiezen we er bewust voor om alle zorgactoren te betrekken.

  Ons netwerk zet volgende doelstellingen voorop in haar visie op de toekomst:

  • Persoonsgerichte zorg verlenen
  • Eigenheid en diversiteit van patiënten erkennen
  • Geïntegreerde zorgtrajecten voorzien
  • Inzetten op kwaliteit en excellente zorg
  • Efficiëntiewinst boeken door schaalgrootte
  • Samenwerken in vertrouwen en transparantie
  • Een toekomstgericht en performant HR-beleid aanbieden

Bestuursorgaan

 • Voorzitter: dhr. Daniël Termont
  Bestuurssecretaris: dhr. Omer Vanhaute

  Leden
  Voor AZ Jan Palfijn Gent: dhr. Rudy Coddens en dr. Anita De Winter
  Voor AZ Oudenaarde: mw. Tineke Van hooland en mw. Julie Dossche
  Voor AZ Sint-Lucas Gent: dhr. Jan Smets en dhr. Mario Pauwels
  Voor UZ Gent: prof. dr. Rik Van de Walle en prof. dr. G. Vermeulen
  Onafhankelijke leden: dr. Linde Tilley, dr. Günther De Praeter, mw. Krista Vandenborre en dhr. Daniël Verbeken