Nieuws

Fusie AZ Sint-Lucas en AZ Jan Palfijn

Het AZ Sint-Lucas en AZ Jan Palfijn Gent, twee van onze partnerziekenhuizen binnen het Ziekenhuisnetwerk Gent, hebben op 25 januari 2024 een intentieverklaring ondertekend om intens te gaan samenwerken. Beide ziekenhuizen beogen met deze samenwerking de oprichting van één nieuw grootstedelijk ziekenhuis met meer dan 1.300 bedden dat hoogkwalitatieve zorg biedt aan alle inwoners van Gent en de brede omgeving. Gelijktijdig ondertekenden het UZ Gent en het AZ Jan Palfijn een intentieverklaring waarin ze bevestigen dat het UZ Gent deelgenoot kan worden van het AZ Jan Palfijn.

De nieuwe ziekenhuisvereniging zal een eigen naam en een eigen identiteit krijgen. De beide ziekenhuizen hebben alvast een gelijkend waardenkader en waarborgen een actief levensbeschouwelijk pluralisme met respect voor de historische identiteit en waardentraditie van elke partner.

Met dit fusietraject versterken beide ziekenhuizen dus hun gezamenlijke toekomst en komen ze tegemoet aan de zorgnoden en uitdagingen van vandaag en morgen, ten gunste van de patiënten, medewerkers en artsen.

Voor Jan Smets, voorzitter van het AZ Sint-Lucas en Volkskliniek Gent, biedt het organiseren van een gezamenlijk medisch aanbod betere kansen voor het aantrekken van nieuwe artsen en andere medewerkers in een sterk concurrentiële arbeidsmarkt.

Rudy Coddens, schepen van Gezondheid in Gent en voorzitter van het AZ Jan Palfijn, stelt dat met deze toekomstgerichte samenwerking zowel de patiënten, de ziekenhuizen en hun personeel er beter van worden door excellente en betaalbare zorg.  Er zal goed afgesproken worden wie welke (gespecialiseerde) zorgverlening nog zal aanbieden zodat gegarandeerd wordt dat die zorg in de beide ziekenhuizen, en later in het nieuwe fusieziekenhuis, laagdrempelig en betaalbaar blijft voor iedereen.