Nieuws

Regionaal zorgstrategisch plan is klaar

Het Regionaal Zorgstrategisch Plan van het Ziekenhuisnetwerk Gent is klaar. Het plan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de partnerziekenhuizen, de huisartsenkringen en eerstelijnszones en de sector geestelijke gezondheidszorg.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt dat elk locoregionaal ziekenhuisnetwerk een regionaal zorgstrategisch plan ontwikkelt. Zo’n plan moet het zorglandschap aanpassen naar de zorgbehoeften van de regionale bevolking. Dit beteken dat een regionaal zorgstrategisch plan:

  • het zorgaanbod beter laat aansluiten op de zorgnoden van de burgers;
  • de samenwerking en netwerking stimuleert tussen ziekenhuizen en andere zorg- en welzijnspartners;
  • het hoogtechnologisch zorgaanbod en de expertise over complexe aandoeningen en ingrepen centraliseert;
  • de uitgaven afstemt op de actuele financiële context om een economisch verantwoord zorgaanbod te bekomen.

Voor de grootstedelijke regio Gent was een akkoord tussen het Ziekenhuisnetwerk Gent (ZNG) en het Ziekenhuisnetwerk E17 nodig.  Beide netwerken kwamen tot een akkoord dat werd bevestigd in een gezamenlijke nota. Die nota hebben beide netwerken in hun regionaal zorgstrategisch plan opgenomen.

Dankzij het akkoord tussen de twee locoregionale ziekenhuisnetwerken in Gent, kon het ZNG het regionaal zorgstrategisch plan afwerken. Op 20 september 2022 keurde het bestuursorgaan van het ZNG het plan goed.