Nieuws

Oprichting van het Hospital Outbreak Support Team

De COVID-pandemie leerde ons dat het infectierisicobeheer in de zorg moet worden versterkt. De federale overheid start daarom met het proefproject van de Hospital Outbreak Support Teams (HOST).

HOST

HOST zijn multidisciplinaire ziekenhuisteams met expertise over het beheer van infectie- en epidemiologische risico’s. Een van de doelstellingen is om de multidisciplinaire en hooggespecialiseerde expertise die in ziekenhuizen aanwezig is toegankelijk te maken voor andere zorginstellingen.

Op maandag 31 januari 2022 richtten de partners van het Ziekenhuisnetwerk Gent (ZNG) het HOST ZNG op. Het team zal een werking opstarten in de vier partnerziekenhuizen en in de woonzorgcentra die een functionele binding met de ziekenhuizen hebben. Het HOST ZNG zal de infectiepreventie en -controle verbeteren door hun kennis over infectiepreventie en antibioticabeleid te delen en het correct gebruik van infectiewerende middelen te stimuleren.