Nieuws

Overleg met sector geestelijke gezondheidszorg over regionaal zorgstrategisch plan

Het Ziekenhuisnetwerk Gent werkt verder aan een regionaal zorgstrategisch plan Om tot een gedragen plan te komen, overlegde het Ziekenhuisnetwerk Gent op 16 maart 2022 met de eerstelijnszones en huisartsenkringen. Op dinsdag 24 mei 2022 vond het overleg met de sector geestelijke gezondheidszorg plaats.

De geestelijke gezondheidszorg was ruim vertegenwoordigd. De deelnemers bespraken:

  • PAAZ en PZ: complementair of concurrentieel;
  • crisisopvang voor volwassenen en jongeren;
  • liaisonpsychiatrie en psychosomatische aandoeningen;
  • communicatie bij doorverwijzing.

Ook deze avond was een groot succes en wordt vervolgd.