Nieuws

Regionaal zorgstrategisch plan goedgekeurd

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft het regionaal zorgstrategisch plan van het Ziekenhuisnetwerk Gent goedgekeurd. De goedkeuring bekrachtigt de ambities van de netwerkpartners: samen met andere zorgactoren kwaliteitsvolle en betaalbare zorg bieden die optimaal aansluit bij de zorgbehoeften in de ruime regio.

Het Ziekenhuisnetwerk Gent is sinds 2020 erkend als locoregionaal ziekenhuisnetwerk en bestaat uit het UZ Gent, het AZ Sint-Lucas Gent, het AZ Oudenaarde en het AZ Jan Palfijn Gent. De vier ziekenhuizen werken nu al samen voor specifieke zorgtrajecten. In het zorgstrategisch plan staat beschreven hoe die samenwerking verder zal worden uitgebouwd.

Niet alleen de medische en de verpleegkundig-paramedische disciplines van de vier ziekenhuizen maar ook de ondersteunende diensten zoals IT, HR, communicatie, financiën en kwaliteitszorg bundelen hun expertise. Zo kunnen patiënten rekenen op de best mogelijke zorg en een gelijke, kwalitatieve behandeling binnen het netwerk, ongeacht het ziekenhuis waar ze zich aanmelden.

Toekomstplannen

Het plan werd goedgekeurd na een gunstig advies van de Commissie Zorgstrategie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In die commissie zetelen vertegenwoordigers van de ziekenhuissector, eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg en academische experts. Mede op basis van hun aanbevelingen werken de netwerkpartners verder aan de afbouw van het aantal bedden voor meerdaagse opnames.  Ook het profiel van de vier ziekenhuizen wordt verder verfijnd, in afstemming met andere zorgactoren in de regio.

Het Ziekenhuisnetwerk Gent nam intussen samen met partners uit de geestelijke gezondheidszorg het initiatief om een innovatief plan geestelijke gezondheid voor de regio op te stellen. Dat zal onder andere focussen op een optimale mix van zorgvormen en afgestemd zijn op nieuwe zorginzichten en beleidslijnen.