Nieuws

Webinar over screening naar tuberculose

Door de oorlog in Oekraïne sloegen miljoenen mensen op de vlucht. Internationale waarnemers stelden bij de vluchtelingenstromen verscheidene uitbraken van tuberculose vast. De tuberculosebacterie komt in België nog amper voor maar de bacterie veroorzaakt wereldwijd meer doden dan malaria en hiv.

Om deze mensen optimale zorg te kunnen geven, organiseerde het Ziekenhuisnetwerk Gent een webinar met prof. dr. Eva Van Braeckel voor huisartsen, eerstelijnszorgverstrekkers en ziekenhuizen in de ruimte Gentse regio. Prof.  dr. Van Braeckel informeerde over de tuberculosebacterie, de screening naar de ziekte en stelde een procedure voor om patiënten door te verwijzen en hospitaliseren.