Nieuws

Werkgroepen stellen realisaties voor na een jaar intensief samenwerken

Als voorbereiding op de goedkeuring van het nieuw Ziekenhuisnetwerk Gent door de Vlaamse overheid, verzamelden de verschillende werkgroepen van het netwerk op vrijdag 22 november in het AZ Jan Palfijn ziekenhuis in Gent.

Werkgroepen ZNG

De financiële, facilitaire, verpleegkundige en ICT-directeurs en de verantwoordelijken van de ondersteunende diensten HR, communicatie, kwaliteit, beleidsinformatie, apotheek en aankoop van AZ Jan Palfijn Gent, AZ Oudenaarde, AZ Sint Lucas Gent en UZ Gent werkten een jaar lang aan de opbouw van een structurele samenwerking binnen hun expertisedomein.

De werkgroepen presenteerden hun realisaties en hun plannen voor de toekomst tijdens de bijeenkomst op 22 november.

Expertise bundelen

Niet alleen de medische disciplines, maar ook alle ondersteunende diensten bundelen hun expertise en delen hun kennis om de patiënt de best mogelijke zorg te bieden. Zo wordt een overkoepelende vzw voor het netwerk opgericht en zoekt het netwerk momenteel actief naar een ervaren voorzitter en bestuurders voor het nieuwe bestuursorgaan.

De hoofdartsen en een afvaardiging van de medische raad verenigden zich inmiddels in een medisch comité voor het ziekenhuisnetwerk. De vier ziekenhuizen kochten het voorbije jaar samen medicatie en diensten aan via raamcontracten, organiseerden gemeenschappelijke vormingen en onderzochten hoe ze grote investeringen, bijvoorbeeld de aankoop van medische apparatuur, kunnen delen en optimaal inzetten.

Bij alle ondersteunende diensten liep een grondige oefening om te bekijken waar samenwerking kan leiden tot efficiëntiewinst en/of lagere kosten.

Ann Wynant, bestuurder-directeur AZ Jan Palfijn licht toe: ‘Hoewel het netwerk officieel nog moet worden goedgekeurd door de Vlaamse overheid, is er sinds begin 2019 een intensieve samenwerking binnen de verschillende diensten en dat werpt zijn vruchten duidelijk af. Iedereen is doordrongen van het besef dat we voor grote en belangrijke uitdagingen staan om de gezondheidszorg betaalbaar, kwaliteitsvol en toegankelijk te maken voor iedereen. En dat gebeurt best binnen een duurzaam financieel kader dankzij een structurele samenwerking.”

Erkenningsaanvraag

Het UZ Gent, AZ Sint-Lucas Gent, AZ Oudenaarde en AZ Jan Palfijn Gent dienden in oktober een vernieuwde officiële erkenningsaanvraag in voor de vorming van een locoregionaal ziekenhuisnetwerk Gent. De Vlaamse overheid zal het nieuwe ziekenhuisnetwerk Gent (kortweg ZNG) volgens verwachting begin 2020 goedkeuren.

De vier ziekenhuizen stemmen hun medisch aanbod onderling op elkaar af, verwijzen patiënten door naar specialistische diensten en creëren schaalvoordeel bij ondersteunende dienstverlening. Finaal ontvangt de patiënt de best mogelijke zorg dicht bij huis.