UZ Gent

Topklinische zorg op maat van de patiënt

Het UZ Gent wil uitstekende – en op efficiënte basis – topklinische en topreferente ziekenhuiszorg bieden, die afgestemd is op de behoefte van de patiënt en die in lijn is met de universitaire opdracht van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Het ziekenhuis wil een volledig aanbod van medische expertise bieden. In alle diensten van het ziekenhuis staat kwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg centraal. Daarbij waakt het UZ Gent over de zorg voor de totale persoon vanuit een pluralistische ingesteldheid. Het ziekenhuis toont respect voor de diversiteit van overtuigingen en voor de persoonlijke levenssfeer van patiënten én medewerkers. Het UZ Gent kenmerkt zich door openheid, professionaliteit en integriteit.

Het UZ Gent wil dat de patiënt een gestroomlijnd, veilig zorgtraject doorloopt, rekening houdend met zijn context, noden en verwachtingen. Het ziekenhuis ontwikkelde daarom in 2021 een ambitieus en vernieuwend participatief kwaliteitsbeleid dat aansluit bij de eigenheid en prioriteiten van het ziekenhuis en de noden van de patiënt.

Wetenschappelijk onderzoek

Het UZ Gent investeert samen met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent in wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Het ziekenhuis blijft innoveren en nieuwe behandelingen van het labo naar de patiënt brengen. Baanbrekend hiv-onderzoek, een cellulair vaccin voor longkanker, gentherapie voor een zeldzame oogziekte, technologische innovaties en nieuwe chirurgische technieken zetten het ziekenhuis stevig op de kaart.

Het ziekenhuis ontwikkelt topexpertise, concentreert ze in gespecialiseerde centra en deelt ze met de samenleving – voor complexe chirurgie, voor een doortastende aanpak van COVID-19, voor betere revalidatie en traumazorg, voor adequate opvang na seksueel geweld, voor perinatale psychische zorg en voor uitgebreide derdelijnszorg voor kinderen.

Het UZ Gent is het eerste Belgische ziekenhuis met een eigen patiëntenadviesraad voor wetenschappelijk onderzoek. Die bestaat uit ervaringsdeskundigen en gemotiveerde vrijwilligers die vanuit hun perspectief advies geven en bijdragen tot de ontwikkeling en verbetering van klinisch onderzoek.

Opleidingen in het UZ Gent

Het UZ Gent biedt zowel basisopleidingen als voortgezette medische opleidingen aan alle soorten zorgverleners. Artsen-specialisten in opleiding en tandartsen krijgen in het UZ Gent een hoogstaande en sterk praktijkgebonden opleiding. Jaarlijks krijgen een 120-tal artsen en tandartsen hun erkenning in een specifieke specialisatie.​

Naast de opleiding tot arts en tandarts, zijn er nog tal van andere academische opleidingen: master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen, master in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, master in Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, of master in de Verpleegkunde en Vroedkunde. Op de campus bevindt zich ook een Centrum voor Huisartsenopleiding.

Bovendien lopen verpleegkundigen, diëtisten, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, laboranten en orthoptisten uit verschillende onderwijsinstellingen stage in het UZ Gent. Er zijn ook stages mogelijk voor bepaalde opleidingen buiten de zorg zoals (medical) management assistant.

Project U: we bouwen het ziekenhuis van de toekomst

De komende jaren ondergaat het UZ Gent een grondige metamorfose. In het hart van onze campus komt een nieuw ziekenhuisgebouw dat de omliggende gebouwen verbindt. Alle zorg en medische activiteiten worden centraal op de site gebundeld. Rond het ziekenhuis ontstaat ruimte voor groen, beweging, ontmoeting en nieuwe ontwikkelingen.

Je ontdekt in het masterplan de krijtlijnen voor de toekomst. De werken starten in de loop van 2023. Het nieuwe ziekenhuis zou tegen 2029 klaar moeten zijn.

Werken in het UZ Gent

Je komt er terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg.

Bezoek de jobsite van het UZ Gent en maak binnenkort mee het verschil.

Steun het UZ Gent

Het UZ Gent wil elke patiënt de best mogelijke zorg bieden – warme zorg, volgens de nieuwste wetenschappelijke bevindingen. Het ziekenhuis zet in op een goede omkadering van de patiënten en stimuleert wetenschappelijk onderzoek en medische innovatie.

Om die verschillende opdrachten te realiseren is jouw steun onontbeerlijk.

Blijf op de hoogte

Het UZ Gent informeert patiënten, bezoekers, verwijzers en andere professionals over nieuwe realisaties en hartverwarmende initiatieven via verschillende kanalen: de website, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en UZ Letters.

Neem contact op

Je vindt alle contactgegevens op de UZ-website.