Nieuws

Ziekenhuisnetwerk Gent gaat van start

AZ Jan Palfijn, AZ Oudenaarde, AZ Sint-Lucas en het UZ Gent ondertekenden de intentieverklaring voor het Ziekenhuisnetwerk Gent (ZNG). Ze zetten daarmee een belangrijke stap naar een volledige, toegankelijke, innovatieve en warme zorg voor de regio.

Integraal zorgaanbod

In het Ziekenhuisnetwerk Gent staat de patiënt centraal. “We willen de zorg voor de patiënt zo toegankelijk mogelijk maken. Hij zal dichtbij huis terechtkunnen voor het volledige aanbod aan algemene en academische zorg,” licht voorzitter Jan Smets toe. “We zullen het medisch aanbod onderling afstemmen en wanneer nodig de patiënt doorverwijzen én ook terugverwijzen. Samen werken we aan een betaalbare en warme zorg voor iedere patiënt.”

“Het netwerk geeft ons ook de kans om wetenschappelijk onderzoek te verrichten op grotere schaal. Met een gezamenlijk onderzoekscentrum zullen we verder bouwen aan de zorg van de toekomst,” aldus Jan Smets.

Een stevig fundament

De stap naar de vorming van een ziekenhuisnetwerk kwam er op vraag van ministers Maggie De Block en Jo Vandeurzen, maar voelt voor alle ziekenhuizen als een logische, volgende stap. De ziekenhuizen kunnen immers verder bouwen op een stevig fundament van bestaande samenwerkingen die vaak al jaren lopen.

Jan Briers, gouverneur van Oost-Vlaanderen en ambassadeur van het Ziekenhuisnetwerk Gent: “De Gentse ziekenhuizen zien samen met AZ Oudenaarde opportuniteiten om via het netwerk hun werking te versterken en uit te bouwen tot ‘centers of excellence’. Zo creëren ze een zorgaanbod dat nog beter aansluit bij de reële zorgbehoeften in onze regio.”

Het netwerk in actie

De vier ziekenhuizen stappen als gelijkwaardige partners in het ZNG. Bestuurders en artsen zullen samen het beleid van het ZNG bepalen in overleg met patiënten, huisartsen, woonzorgcentra, thuiszorg, enz.

Verschillende werkgroepen bereiden momenteel de concrete uitwerking van het netwerk voor. De ziekenhuizen bespreken daarbij zowel de samenwerkingen tussen de ondersteunende diensten zoals HR, financiën, kwaliteit, ICT of aankopen, als de samenwerkingen voor medische en zorgprojecten.