Alle netwerkleden engageren zich voor een kruisbestuiving op het vlak van borstvoeding en ontwikkelingsgericht zorg. Dit houdt in dat we

  • expertise delen
  • positief inzetten op de vuistregels rond borstvoeding en de medewerkers hierin opleiden
  • gezamenlijk vormingen organiseren rond borstvoeding en ontwikkelingsgericht zorg
  • minstens eenmaal per jaar een borstvoedingscomité organiseren met vertegenwoordiging van de netwerkziekenhuizen     

Ontwikkelingsgericht zorg bestaat erin om

  • de stress verbonden aan omgevingsfactoren te beperken (zoals lawaai, teveel licht, felle geuren) en hierdoor de slaapfases van de baby te beschermen en de nabijheid tussen moeder en baby te bevorderen
  • de neuro-sensoriële rijping van de premature baby te bevorderen door middel van specifieke zorgprocedures
  • de ouders te helpen bij het begrijpen van het gedrag van hun baby om de hechtingsfase tijdens het neonataal verblijf en na het ontslag te bevorderen
  • borstvoeding te ondersteunen