Organisatie

Missie

Het Hospital Outbreak Support Team van het Ziekenhuisnetwerk Gent (HOST ZNG) wil bijdragen aan de versterking van de infectiepreventie en antimicrobial stewardship binnen de 4 partnerziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Gent. Daarnaast stelt het zich als doel om, binnen deze onderwerpen, de residentiële zorgcentra en de eerste lijn in de Gentse regio te ondersteunen door het geven van adviezen, het aanbieden van vormingen, het uitvoeren van audits en het begeleiden bij uitbraken.

Onze belangrijkste doelstelling is uiteindelijk om met de beschikbaar gestelde middelen en de voor dit project aangeworven mensen een meerwaarde te bieden aan de partnerziekenhuizen en aan de collectiviteiten.

Werking

Het HOST ZNG bestaat uit een team van zorgverleners met expertise in infectiepreventie en antimicrobial stewardship. Het wordt aangestuurd door een stuurgroep, die de opdrachten van het HOST bewaakt.

Het HOST ZNG bestaat uit de volgende leden:

  • Projectverantwoordelijke (arts): prof. dr. Isabel Leroux-Roels
  • Coördinator: Pascal De Waegemaeker
  • Arts: dr. Diana Huis in ’t Veld
  • Verpleegkundigen infectiepreventie: Dieter Vereecke en Arne Vilain
  • Apothekers: Phebe De Nocker, Franky Buyle en Lotte Deschepper
  • Administratief medewerker: Ingrid De Wilde

Werkgroepen

Daarnaast zijn er meerdere werkgroepen actief, om de problematieken in de ziekenhuizen, in de residentiële zorginstellingen en algemeen in de eerste lijn in kaart te brengen en oplossingen naar voor te schuiven en uit te werken. Actoren uit de verschillende sectoren worden voor deze werkgroepen uitgenodigd.