Transmurale opdracht

Eén van de hoofdopdrachten van het HOST is het ondersteunen van de residentiële collectiviteiten (woonzorgcentra en andere thuisvervangende instellingen) en de eerste lijn betreffende de preventie van zorginfecties en antibioticabeleid.

Je vindt hier alvast de projecten en thema’s voor 2023.

Daarnaast vind je een instrument voor ‘risicoanalyse respiratoire infecties in WZC’ terug, zoals gevraagd in de Kaderrichtlijn Covid-19 (21/10/2022).