Uitbraakbeheersing

Uitbraakbeheersing begint bij een goed preventief beleid. Dit geldt zowel voor ziekenhuizen als voor woonzorgcentra en andere zorginstellingen. Hieronder verstaan we aandacht voor de zogenaamde standaardvoorzorgen (zoals handhygiëne, respiratoire hygiëne, schoonmaak en desinfectie, …), maar evengoed het omgaan met multiresistente of andere pathogenen.

We verwijzen hierbij alvast naar het werkinstrument “infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra“, geschreven door Dr. Katrien Van Crombrugge (IDEWE) en Prof. dr. Jan De Lepeleire (KU Leuven).

Dit document vervangt het vroegere “draaiboek infectiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra” (Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid en KU Leuven), dat we niettemin graag nog vermelden. Het bevat immers handige werkfiches die nuttig kunnen zijn voor de dagelijkse praktijk.

Vroeg of laat krijgt elke zorginstelling wel eens te maken met een uitbraak. Het aantal uitbraken met COVID-19 in woonzorgcentra, psychiatrische instellingen en, ja, zelfs gevangenissen zijn ondertussen al lang niet meer op één hand te tellen. Maar ook uitbraken van gastro-intestinale virussen, MRSA, … zijn mogelijk. Ook hier is het belangrijk om een goed actieplan voorhanden te hebben. Het HOST ZNG kan hierbij helpen. Op de pagina contact vind je alle info die je nodig hebt om ons te bereiken.

Tenslotte kunnen bovenstaande aandachtspunten niet worden gerealiseerd zonder de juiste hulpmiddelen. Het gaat dan vaak om het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de juiste ontsmettingsproducten.

 

Bij een (vermoeden van) een uitbraak wordt steeds het Outbreak Support Team van de het Agentschap Zorg en Gezondheid of  gecontacteerd. Meer informatie hierover vind je op de website van het agentschap. Het HOST ZNG kan hierop een aanvulling zijn.