Audits

Een goede manier om na te gaan hoever je instelling staat met infectiepreventie, is  het uitvoeren van een audit. Dit kan gevraagd worden aan het HOST. We maken hierbij gebruik van de InfectieRIsicoScan, kortweg IRIS.

De IRIS inventariseert de situatie van het infectiepreventiebeleid binnen een afdeling, specialisme of zorginstelling. Het biedt een holistische aanpak waarbij uitkomstmaten en procesmaten, zowel patiënt- als afdelings-gerelateerd, gemeten worden. De verzameling van data vindt zoveel als mogelijk gestandaardiseerd en objectief plaats. Het eindresultaat is een beoordeling van de verschillende facetten in hoog (rood), gemiddeld (oranje) en laag (groen) risico, waarbij we dus de kleuren van een stoplicht gebruiken. Het resultaat is een sterk visueel rapport, dat door iedere medewerker van de instelling kan begrepen worden.

Het resultaat van de IRIS wordt vervolgens omgezet in verbeterplannen. Een nieuwe IRIS meet tenslotte het effect van de verbeteracties.

De IRIS is oorspronkelijk uitgewerkt in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Het werd verder verfijnt binnen het Interreg project “i-4-1-Health”, waar ook het UZ Gent aan deelnam. Binnen het HOST ZNG zal de IRIS als instrument verder worden uitgedragen.

Literatuur

Measuring the quality of infection control in Dutch nursing homes using a standardized method; the Infection prevention RIsk Scan (IRIS).  Willemsen I, Nelson-Melching J, Hendriks Y, Mulders A, Verhoeff S, Kluytmans-Vandenbergh M, Kluytmans J.Antimicrob Resist Infect Control. 2014 Aug 18;3:26.

The infection risk scan (IRIS): standardization and transparency in infection control and antimicrobial use. Willemsen I, Kluytmans J.Antimicrob Resist Infect Control. 2018 Mar 9;7:38. 

Comparison of infection control practices in a Dutch and US hospital using the infection risk scan (IRIS) method. Willemsen I, Jefferson J, Mermel L, Kluytmans J.Am J Infect Control. 2020 Apr;48(4):391-397.